Nuläge och framskrivet nuläge

Nuläget och det framskrivna nuläget är en beskrivning av det nuvarande tillståndet i miljön och hur det förväntas förändras i framtiden.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2020Sidansvarig: Egon Enocksson