Miljöaspekter i miljöbedömning

Vägledning kring hur miljöeffekterna ska beskrivas och värderas utifrån olika miljöaspekter. Den som gör en miljöbedömning har ett brett spektrum av miljön att ta hänsyn till enligt 6 kap §2.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund