Liten miljökonsekvensbeskrivning

Uttrycket liten miljökonsekvensbeskrivning används som beteckning för det prövningsunderlag som ska tas fram för tillståndspliktiga verksamheter och åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund