Integrera miljöbedömning i utvecklingen av en verksamhet eller åtgärd

För att nå syftet med miljöbedömning krävs att den är en integrerad del i arbetet med att planera och projektera en verksamhet eller åtgärd.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund