Information och kungörelse på webben

Prövningsmyndigheten ska använda webben för kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar. Fördelarna är att informationen snabbt blir spridd till en vidare krets och tillgänglig över tid.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund