Geografisk information i miljöbedömningar

Geografiska informationssystem kan användas för att presentera, beskriva och motivera miljöbedömningar.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund