Effektbedömning, vad innebär det?

Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt i en miljöbedömning.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund