Betydande miljöpåverkan

För de verksamheter och åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren göra en specifik miljöbedömning.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund