Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser med anledning av nya 6 kap. miljöbalken

Övergångsbestämmelserna beskrivs nedan. De berör planer och program, verksamheter och åtgärder samt sektorlagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 18 december 2017Sidansvarig: Annika Ryegård