Hållbar utveckling i miljöbalken

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Detta lyfts fram på flera ställen i miljöbalken, bland annat i kap. 6 om miljöbedömningar.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2017Sidansvarig: Torunn Hofset