Vägledning om hur kommunerna varje år ska rapportera luftkvalitetsdata - Naturvårdsverket

Rapportera luftkvalitetsdata

Vägledning om hur kommunerna varje år ska rapportera resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd.

Vägledning

Lagstiftning

Stödfunktioner