Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2015

Under 2015 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridandena ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.

Start

Lagstiftning

Stödfunktioner