Kontrollera luftkvaliteten

Vägledning till kommunerna i ansvaret att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kraven varierar beroende på luftkvaliteten och andra faktorer.

Start

Lagstiftning

Stödfunktioner