Kontroll av luftkvaliteten

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kraven varierar beroende på luftkvaliteten och andra faktorer. Till kommunernas hjälp finns Naturvårdsverkets handbok och ett antal stödfunktioner.