Regler för Klimatklivet

Här beskriver vi vilka regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på och särskilda regler som gäller för företag. Här finns även vägledning om spillvärmeåtgärder på anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel.

Vägledning

Lagstiftning

Stödnivåer