Beräkna luft- och klimatutsläpp - Naturvårdsverket

Beräkna dina klimatutsläpp

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur du kan beräkna utsläpp av växthusgaser.