Vägledning om exponeringsscenarier

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller yrkesmässig användning av kemikalier som kan orsaka utsläpp i den yttre miljön. På denna sida vägleder vi om tillsyn av verksamhetsutövarens arbete med exponeringsscenarier.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp