Vägledning om Reach

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller hantering av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet. Miljöbalkens regler om tillsyn omfattar även EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Start

Begrepp