Kortguide till förordning om långlivade organiska föroreningar

Information om EU:s förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POPs).

Sidan senast uppdaterad: 10 februari 2020Sidansvarig: Erik Westin