Vägledning om fluorerade växthusgaser

Vägledning för arbete med kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.