Privat installation av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

Vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

Start

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund