Elektriska brytare som innehåller SF6

Vägledning för arbeten som utförs på elektriska brytare som innehåller svavelhexafluorid, SF6.