Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Glöm inte att kontrollera din cistern! Kommunen är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor.