Tillsyn av hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen genomför ett nationellt projekt om tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor.