Om förordningen om bekämpningsmedel

Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel (bekämpningsmedelsförordningen) trädde i kraft den 15 juli 2014. Med stöd av den har Naturvårdsverket meddelat nya föreskrifter (gäller från 1 november 2015).