Bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning när det gäller användning av bekämpningsmedel utanför jordbruk och professionell trädgårdsodling. Vi hanterar också ansökan om tillstånd till myggbekämpning.

Start

Lagstiftning

Begrepp