Kemikalier, miljögifter, bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets vägledningar om kemikalier och miljögifter. Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller hantering av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet samt regler om avfallshantering.