Nya förordningar efter IED

Regeringen har beslutat om nya och ändrade förordningar med anledning av införlivandet av industriutsläppsdirektivet i svensk lagstiftning. Några av Naturvårdsverkets föreskrifter har upphävts, men gäller ännu en tid. Här finns länkar till de nya och ändrade förordningarna.