Nya förordningar efter IED

Regeringen beslutade om nya och ändrade förordningar med anledning av införlivandet av industriutsläppsdirektivet i svensk lagstiftning 2013. Samtidigt upphävdes några av Naturvårdsverkets föreskrifter. Här finns länkar till de nya och ändrade förordningarna.