BREF-processen

Inom EU tas referensdokument för bästa tillgängliga teknik (så kallade BREF-dokument) fram för olika industrisektorer. EU-kommissionen strävar efter att revidera BREF-dokumenten vart åttonde år. Ett 30-tal områden berörs.

Start

Sevilla-processen

Lagstiftning

Bakgrund