BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn

BREF-dokumentet för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.