BAT-slutsatser för tillverkning av klor-alkali

BREF-dokumentet för tillverkning av klor-alkali är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED, och BAT-slutsatser har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten.