BAT-slutsatser för tillverkning av järn och stål

BREF-dokumentet för järn- och ståltillverkning är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED, och BAT-slutsatser har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten.