BAT-slutsatser för raffinering av mineralolja och gas

BREF-dokumentet för raffinering av mineralolja och gas är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.