BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong

BREF-dokumentet för produktion av massa, papper och kartong är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.