BAT-slutsatser för produktion av papper, massa och kartong

BREF-dokumentet för produktion av papper, massa och kartong är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED, och BAT-slutsatser har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten.