BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin

BREF-dokument för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.