BAT-slutsatser för avfallsförbränning

BREF-dokumentet för avfallsförbränning är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.