Tillstånd och anmälan

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Närmare 5 000 företag i Sverige måste ha sådant tillstånd. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Här ger vi vägledning om hur den ska användas.