Branschfaktablad

Fakta- och branschfaktabladen är ett hjälpmedel för länsstyrelser och kommuner vid handläggning av tillsyns- och prövningsärenden. De kan även fungera som ett stöd för verksamhetsutövaren. Nyare faktablad tar ibland upp tvärgående frågor snarare än frågor knutna till en viss bransch.