Nytt direktiv om medelstora förbränningsanläggningar

Vägledning till EU-parlamentets och Ministerrådets direktiv (2015/2193) om medelstora förbränningsanläggningar, det vill säga anläggningar med tillförd effekt mellan 1 och 50 megawatt.