Avfallshanteringsplan enligt utvinningsavfalls­förordningen

Avfallshanteringsplanen (AHP) är central i utvinningsavfalls­förordningen. Här går vi översiktligt igenom vad en avfallshanteringsplan är, och vem som prövar den när.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund