Avfallshanteringsplanen vid ansökan om miljötillstånd och bearbetningskoncession

Här går vi igenom hur informationen om och kraven på redovisning av avfallshanteringen i de olika samråden och ansökningarna förhåller sig till avfallshanteringsplanen (AHP) enligt utvinningsavfallsförordningen.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund