Tidsbegränsade tillstånd för täkter

Tillstånd får tidsbegränsas.