Tidsbegränsade tillstånd för täkter - Naturvårdsverket

Tidsbegränsade tillstånd för täkter

Tillstånd får tidsbegränsas.