Avsluta täkt

En täkt får avslutas när den har efterbehandlats på ett godtagbart sätt. Syftet med efterbehandlingen är bland annat att åtgärda de ingrepp i landskapsbilden som en täkt innebär och ge förutsättningar för växter och djur att kunna återetablera sig.