Uranbrytning

I Sverige förekommer inte någon utvinning av uran. Men Naturvårdsverket får ändå frågor om uranbrytning och hur det kan påverka miljön. Därför har vi tagit fram en litteraturstudie som visar på problemen. Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag utrett hur ett förbud mot uranutvinning bör utformas.

Vägledning