Förordning om utvinningsavfall

Förordningen om utvinningsavfall avser hantering av avfall som uppkommer som en direkt följd av utvinningsvinningsindustrin. Gruvor, men även grus- och bergtäkter, ingår i utvinningsindustrin.

Vägledning

Lagstiftning