Att använda genetiska resurser

Vägledningar om användning av genetiska resurser vid forskning och produktutveckling. Tillämpning av Nagoyaprotokollet och ABS-förordningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund