Webbutbildning för att förbättra tillgängligheten i natur- och kulturområden

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en webbutbildning kring att tillgängliggöra natur- och kulturområden.