Visualisera och dokumentera

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. I steg sex ska du beskriva kartläggningen genom illustrationer och text.

Vägledning

Bakgrund