Värdera områden

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. I steg fyra värderar man områdestyperna man kom fram till i steg tre.

Vägledning

Bakgrund