Samla in underlag

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. I steg två samlar ni in underlag.

Vägledning

Bakgrund